Veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
IČ: 66002222
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050125
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

Veřejné zakázky MMR zahájené po 1. srpnu 2015 najdete na aktivním profilu zadavatele MMR - https://nen.nipez.cz.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Zajištění propagačních služeb a cen pro účely soutěže Navrhni projekt 2013 VZ malého rozsahu Hodnocení 4. říjen 2013
Aktivity pro systémovou infrastrukturu Ministerstva pro místní rozvoj - druhá etapa nadlimitní Hodnocení 30. březen 2012
Náhrada stávajícího výtahu v budově MMR Staroměstské náměstí, č.p. 934, Praha 1. VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 4. říjen 2011
„Výběrové řízení na výběr externích expertů, kteří budou zařazeni do databáze expertů ŘO IOP pro oblast veřejné zakázky/veřejná podpora/právo operačního programu IOP v rámci projektu „CZ.1.06/6.1.00/01.00140 Náklady na řízení a sledování implementace“ VZ malého rozsahu Hodnocení 24. srpen 2011
Část B veřejné zakázky na výběr externích expertů, kteří budou zařazeni do databáze expertů ŘO IOP pro oblast veřejná podpora operačního programu IOP v rámci projektu „CZ.1.06/6.1.00/01.00140 Náklady na řízení a sledování implementace VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24. srpen 2011
Část A veřejné zakázky na výběr externích expertů, kteří budou zařazeni do databáze expertů ŘO IOP pro oblast veřejné zakázky operačního programu IOP v rámci projektu „CZ.1.06/6.1.00/01.00140 Náklady na řízení a sledování implementace VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24. srpen 2011
Poskytnutí služeb sběru, zpracování a poskytování dat o obvyklém nájemném na části území České republiky VZ malého rozsahu Hodnocení 29. prosinec 2010
Generální repase oběžného výtahu (páternosteru) VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 9. prosinec 2010
Návrh, výroba a realizace inzertní, mediální a komunikační outdoor (venkovní) kampaně na aktuální agendu MMR ČR VZ malého rozsahu Hodnocení 28. květen 2010
Aplikace strategického hodnotícího rámce pro strategie místního rozvoje v České republice v pilotních regionech VZ malého rozsahu Hodnocení 17. březen 2010
Výroba a odvysílání audiovizuálních pořadů pro podporu agendy MMR VZ malého rozsahu Hodnocení 28. listopad 2009
Podpora medializace aktivit MMR VZ malého rozsahu Hodnocení 28. listopad 2009
Vazby národní politiky ČR a relevantních strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na politiku HSÚS VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12. červen 2009
Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21. říjen 2008
všechny zakázky