Veřejná zakázka: Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Veřejná zakázka byla zadána.

Systémové číslo VZ: P13V00000121
Evidenční číslo ve VVZ: 369565
Počátek běhu lhůt: 13. 11. 2013
Nabídku podat do: 15. 11. 2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem připravované podlimitní veřejné zakázky s názvem: „Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN“ je zajištění odborných služeb autorského dozoru nad plněním veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) - systémový integrátor“, realizované v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadávací řízení bude probíhat v jednacím řízení bez uveřejnění, podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Připravovaná podlimitní veřejná zakázka s názvem: „Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN“ odráží situaci danou prodloužením doby vývoje NEN a zohledňuje paralelní implementaci změnových požadavků plynoucích z aktuálních úprav zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka může být plněna z důvodů zajištění technické celistvosti díla pouze již dříve osloveným dodavatelem.
 • Typ podle předpokládané hodnoty: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 700 000 Kč bez DPH

Veřejný zadavatel

 • Úřední název: MMR
 • IČ: 66002222
 • Poštovní adresa:
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Staroměstské náměstí 6
  110 15 Praha 1
 • Název odboru: Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí (OEVZK)
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dokumenty veřejné zakázky

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky