Veřejná zakázka: Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Veřejná zakázka byla zadána.

Systémové číslo VZ: P14V00000036
Evidenční číslo ve VVZ: 491996
Počátek běhu lhůt: 19. 06. 2014
Nabídku podat do: 23. 06. 2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem formou zajištění služeb datových center, řízení a správy provozního prostředí, poskytování technické podpory a servisu dle katalogu služeb, zajištění plnění povinností příjemce finanční podpory z ESIF a řízeného ukončení běžného provozu a předání systému NEN dle katalogu služeb a provozních a SLA parametrů definovaných v příloze č. 1 návrhu smlouvy s názvem “Katalog služeb, provozní a SLA parametry“, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy k jednání, a to v době trvání 6 měsíců, až do doby ukončení procesu předání systému běžnému Provozovateli NEN, který bude vybrán na základě otevřeného řízení k veřejné zakázce „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let.“

Kód klasifikace veřejné zakázky:
CPV: 72600000-6 – Výpočetní podpora a poradenské služby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  MMR realizuje zadávací řízení „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let“, které je nezbytné pro zahájení řádného provozu od 1. 7. 2014. Termín ukončení probíhajícího řízení je v danou chvíli podmíněný uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem. Vítězný uchazeč (Provozovatel NEN) potřebuje dle návrhu smlouvy k zajištění činností nezbytných pro řádné provozování NEN období cca 3 měsíců, tedy termín od 1. 7. 2014 není reálné naplnit, přičemž smlouvu s provozovatelem není možné ze zákona (ZVZ) uzavřít dříve než 23. 6. 2014 (§ 111 odst. 5 ZVZ).

  Zadavatel proto chce, jako alternativní způsob, na dobu nezbytně nutnou zajistit provoz NEN pomocí dodavatele aplikace NEN (systémový integrátor), který se v nabídce předložené u zadávacího řízení na vývoj NEN zavázal k dočasnému provozu NEN v případě, že by nedošlo k ukončení výběru řádného provozovatele v předpokládaném termínu

  MMR zahájilo dne 21. 8. 2013 výše uvedené otevřené řízení k veřejné zakázce „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let“. Provoz NEN bude dle předpokladu zadavatele zahájen dne 1. 7. 2014. Zadavatel tak zahájil zadávací řízení s dostatečným předstihem před předpokládaným termínem zahájením provozu NEN, který je předmětem výše uvedeného otevřeného řízení k předmětné veřejné zakázce.

  V důsledku prodloužení zadávacího řízení na výběr řádného provozovatele NEN, které zadavatel nezpůsobil a zároveň u zadávacího řízení nemohl předpokládat související časový posun, se zadavatel dostal do situace, kdy není schopen určit konkrétní termín včasného ukončení zadávacího řízení a v důsledku výše uvedeného nelze zajistit řádné plnění všech povinností dodavatele (provozovatel NEN), stanovených smlouvou o provozu NEN od 1. 7. 2014.

  Předmětem této VZ je zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem v době trvání 6 měsíců, až do doby ukončení procesu předání systému běžnému Provozovateli NEN, který bude vybrán na základě otevřeného řízení k veřejné zakázce „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let.“

  Provoz NEN je v období uzavřeného zkušebního provozu od 1. 4. - 30. 6. 2014 zajištěn formou objednávky č. 620/2014-32 ze dne 1. 4. 2014 ve výši 500 tis. Kč bez DPH.


  Vzhledem k tomu, že na základě veřejné zakázky zajišťující související služby s názvem VZ: „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“ byl vybrán pouze jeden dodavatel, vyzve zadavatel k podání nabídky v rámci této veřejné zakázky pouze 1 dodavatele

  Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Typ podle předpokládané hodnoty: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 878 347 Kč bez DPH

Veřejný zadavatel

 • Úřední název: MMR
 • IČ: 66002222
 • Poštovní adresa:
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Staroměstské náměstí 6
  110 15 Praha 1
 • Název odboru: Odbor práva veřejných zakázek a koncesí (OPVZK)
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dokumenty veřejné zakázky

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky